Ajankohtaislistaus
6.2.2020

Eläketurvakeskuksessa tehtiin vuonna 2019 lähes 13 000 ratkaisua Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana. Todistuksia sosiaaliturvaan kuulumisesta myönnettiin kaikkiaan 11 365. Todistuksista 40 prosenttia annettiin automaattiratkaisuina.

Yli 40 prosenttia vuonna 2019 annetuista todistuksista koski useassa maassa työskentelyä. Näillä henkilöillä voi olla useita eri työnantajia monessa eri maassa tai he työskentelevät säännöllisesti yhden työnantajan palveluksessa useassa maassa. Useassa maassa työskentely oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Miehille myönnetyistä todistuksista 44 prosenttia koski useassa maassa työskentelyä, kun vastaava luku naisilla oli 29 prosenttia.

80 prosenttia kaikista todistuksen saaneista oli miehiä. Miesten yleisimmät kohdemaat olivat Ruotsi, Espanja ja Saksa. Naisilla yleisimmät maat olivat Espanja, Belgia ja Saksa. Maista, joihin myönnettiin yli sata todistusta, naisilla oli enemmistö ainoastaan Kreikassa (80 %). Maakohtainen jaottelu ei sisällä useaan maahan annettuja todistuksia.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging