Ajankohtaislistaus
19.3.2020
Eri suuruisia euroseteleitä vinosti aseteltuna.

Hallitus hyväksyi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 18.3. hallitukselle tekemän esityksen toimista, joilla alennetaan muun muassa työllistämisen kustannuksia. Osa ehdotuksista liittyy eläkemaksuihin.

Ehdotuksen mukaan yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksua alennetaan tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa tilapäistä poikkeamista maksumuutosten 50/50-säännöstä. Tilapäinen alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6. ja se olisi voimassa vuoden loppuun saakka.

Yksityisen sektorin työnantajille tämä tarkoittaisi 910 miljoonan euron kevennystä maksuihin. Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän EMU-puskuria, jonka suuruus on tällä hetkellä noin 7 miljardia euroa. Puskuria kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022­ – 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus korvataan kokonaan.

Mahdollisuus lykätä TyEL-maksuja 3 kuukaudella

Ehdotuksessa yksityisen sektorin työnantajia ja työeläkevakuutusyhtiöitä sekä eläkesäätiöitä ja -kassoja kannustetaan sopimaan eläkemaksun maksuajankohtien siirtämisestä kolmella kuukaudella. Lykkäystä tarvitsevien yrittäjien ja työnantajien pitää sopia silti maksujärjestelyistä erikseen oman eläkelaitoksensa kanssa.

Yritysten mahdollisuuksia maksaa työeläkevakuutusmaksunsa takaisinlainauksella parannetaan siten, että Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia.

Työmarkkinajärjestöjen mukaan eläkeyhtiöiden on syytä pidättäytyä asiakashyvitysten maksamiselta sinä aikana kun tehdään helpotuksia työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussääntöihin ja alennetaan työnantajien eläkemaksuja.


Mikä on EMU-puskuri?

EMU-puskuriksi kutsutaan kahta rahastoa, jotka on kerätty työeläkejärjestelmään ja työttömyysvakuutusjärjestelmään. Työmarkkinajärjestöt sopivat puskurirahastojen perustamisesta vuonna 1997.

Puskureihin kerättyjen varojen avulla varaudutaan talouden häiriöihin ja suhdannemuutoksiin. Puskureiden avulla voitaisiin välttää esimerkiksi työeläkemaksun voimakasta vaihtelua suhdanteiden mukana.

Puskurit on rakennettu keräämällä työnantajilta ja työntekijöiltä taloudellisesti hyvinä aikoina hiukan enemmän sosiaaliturvamaksuja kuin oli tarpeen. Rahat on kerätty osana työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja työnantajilta ja työntekijöiltä.

Puskurivaroja on sijainnut kahdessa paikassa, yksityisalojen työeläkejärjestelmässä ja Työllisyysrahastossa. Työeläkejärjestelmässä rahat on varastoitu yksityisalan työeläkevakuuttajien eli työeläkeyhtiöiden, -kassojen ja -säätiöiden taseessa olevaan rahapuskuriin, jota kutsutaan tasausvastuuksi. Julkisella sektorilla vastaavia puskureita työeläkerahastoihin ei ole kerätty.

Uutista päivitetty 20.3. klo 14.50 hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen, muokattu otsikkoa ja lisätty tieto siitä, että hallitus hyväksyi työmarkkinajärjestöjen ehdotuksen.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging