Ajankohtaislistaus
28.5.2019
Piirroksessa yrittäjälaatikoita, joista menee euron tunnuksia tulorekisteripilveen ja työeläkelaitosten, Eläketurvakeskuksen, Kelan, Verohallinnon ja työttömyysvakuutusrahaston laatikoissa hahmot katsovat tulorekisteripilveä kaukoputkilla.

Tulorekisterin laajennuksen aikataulua on tarkoitus muuttaa. Valtiovarainministeriö alkaa valmistella lakimuutoksia, jotka lykkäisivät eläkkeiden ja etuuksien ottamista mukaan vuoteen 2021. Palkkatietojen käyttäjäjoukko laajenisi kuitenkin suunnitellusti ensi vuonna.

Tulorekisteri otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista, palkkioista ja muista ansiotuloista. Rekisterin tietoja käyttävät nyt Verohallinto, työeläkeala, Kela ja Työllisyysrahasto.

Uuden aikataulun mukaan tulorekisteriä laajennettaisiin seuraavasti:

  • Vuonna 2020: Tulotietojen käyttäjien joukko laajenee niin, että mukaan tulevat muun muassa työttömyyskassat, KEHA-keskukset, aluehallintovirastot, vakuutusyhtiöt, kunnat ja Tilastokeskus.
  • Vuonna 2021: Tietosisältö laajenisi niin, että mukaan tulisivat eläkkeet ja etuudet.

Alun perin molemmat laajennukset oli suunniteltu toteutettaviksi vuoden 2020 alussa. Alkuvuoden kokemukset tulorekisteristä ovat kuitenkin osoittaneet, että edessä on enemmän työtä kuin oli ennakoitu.

Valtiovarainministeriö alkaa valmistella tarvittavia lakimuutoksia. Hallituksen esitys olisi tarkoitus antaa ensi syksynä.

Lue lisää:
Tulorekisterin laajennuksia suunnitellaan kahteen kokonaisuuteen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging