Ajankohtaislistaus
22.5.2019

Väestö ikääntyy kaikissa EU-maissa. Millaista eläketurvaa Euroopassa voi odottaa? Ovatko järjestelmät rahoituksellisesti ja sosiaalisesti kestäviä? Miten uudistushaasteisiin vastataan?

Syyskuussa järjestettävä Pension Adequacy in Europe –Today and Tomorrow -konferenssi on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumista. Se kokoaa yhteen eläketurvan ja eläkepolitiikan asiantuntijoita eri maista.

Konferenssissa tarkastellaan eläkkeiden riittävyyttä Euroopassa sekä tutkimuksen että EU:n politiikan näkökulmasta. Tarkemmalla tasolla teemoina ovat eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi, palveluiden rooli eläkeläisten hyvinvoinnin osana sekä yrittäjien eläketurva.

Konferenssin pääpuhujiin kuuluu yksi Euroopan arvostetuimmista sosiaalisten indikaattorien tuntijoista, Rudi Van Dam. Hänen mukaansa eläkejärjestelmää mittaavien indikaattoreiden tulisi olla monipuolisempia. Tulevaisuudessa tarvittaisiin yhtenäisempää tietoa eläkeläisten ja vanhusväestön taloudellisen hyvinvoinnin tarkasteluun.

Konferenssin lopussa katse suunnataan tulevaisuuteen. Miltä eläketurvan taso tulevaisuudessa näyttää ja mikä EU:n rooli kehityksessä on? Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kauton vetämässä paneelissa ovat keskustelemassa eläketurvan tutkijat Yves Stevens ja Axel West Pedersen, komission edustaja Katarina Ivanković Knežević sekä OECD:n edustaja Monika Queisser.

Suomen tuleva sosiaali- ja terveysministeri avaa konferenssin ja SPC:n puheenjohtaja Rait Kuuse kokoaa yhteen päivän puheenvuorot.

Miten toimeentuloa tulisi mitata?

Konferenssissa keskustellaan myös eläkeläisten toimeentulon mittaamisesta, ja siitä mikä on eurooppalaista eläketurvaa mittaavan Pension Adequacy Report (PAR) -raportin rooli EU:n eläkepolitiikan kokonaisuudessa.

Uuden raportin valmistelutyö käynnistyy syksyllä 2019.
– Konferenssissa käydään keskustelua siitä, millainen eläketurvan tasoa arvioivan raportin tulisi olla ja mihin sitä käytetään, kertoo Kautto.

Konferenssin puhujilla on kokemusta sekä EU:n sosiaalisen suojelun komitean (SPC) työskentelystä että EU:ssa edistettävien asioiden valmistelusta. He osaavat ottaa kantaa siihen, mitä eläketurvan riittävyyden tarkastelusta on tarkoitus seurata.

– EU:ssa eläkkeitä tarkastellaan erikseen rahoituksen kestävyyden ja eläketurvan riittävyyden näkökulmasta. Yhteinen tarkastelu ja päätelmät jäävät kuitenkin vähäiseksi, Kautto toteaa.

Konferenssin järjestää Eläketurvakeskus yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 17. syyskuuta 2019 Musiikkitalossa, Helsingissä.

Lue lisää konferenssista ja ilmoittaudu

Jos sinulla on kysyttävää konferenssiin liittyen, ota yhteyttä Kati Kuittoon kati.kuitto(at)etk.fi.

Kuva: Karoliina Paatos

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging