1. Todistuksen haltijan henkilötiedot

Todistuksen kohdassa 1 on kirjattu todistuksen haltijan henkilötiedot, esimerkiksi henkilötunnus, nimet, osoite asuinvaltiossa sekä osoite oleskeluvaltiossa.

2. Sovellettava jäsenvaltion lainsäädäntö

Todistuksen kohdassa 2 ilmoitetaan maa, jonka sosiaaliturvaa sovelletaan, eli maa joka on myöntänyt todistuksen sekä todistuksen voimassaoloaika.

3. Asema, jossa työskentelet

Todistuksen kohdassa 3 on ilmoitettu todistuksen haltijan työskentelytilanne ja rooli.

4. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot  

Todistuksen kohdassa 4 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista tai yrityksestä. Yhden maan työskentelytilanteissa kohdassa 4 on useimmiten lähettävän työnantajan tai yrityksen tiedot.

5. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot siinä valtiossa, jossa työskennellään

Todistuksen kohdassa 5 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista, yrityksestä ja työntekopaikoista työskentelymaassa tai -maissa.  Usean maan tilanteissa kohdassa 4 ja 5 voi olla useiden eri työnantajien tietoja useassa eri maassa.

6. Lomakkeen täyttävä laitos 

Todistuksen kohdassa 6 on myöntävän laitoksen tiedot j

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging