Blogilistaus

Ihminen on pohjimmiltaan optimisti ja vähän myös hetken lapsi. Jos eläkevakuuttaminen olisi vapaaehtoista, moni jättäisi varautumatta vanhuuteen tai riskeihin elämässä ja luottaisi yhteiskunnan turvaverkkoihin. Kun jokainen maksaa eläkemaksuja ja samalla saa turvaa ikääntymisen ja työkyvyn menettämisen varalle, kannetaan ja jaetaan eläkevakuuttamisella katetut riskit tasapuolisesti. Riskiä kantavan joukon suuruus auttaa myös pitämään maksutason kohtuullisena.

Vakuuttaminen yhteisten riskien jakamista

Vakuuttaminen on yhteisten riskien jakamista. Kaikki osallistuvat riskinkantoon samalla toivoen, että itselle ei tulisi huonoja kortteja. Jokainen kuitenkin myös tietää, että onnea on kahdenlaista: hyvää ja huonoa. Harva meistä tavoittelee sitä, että talo palaisi tai itseä kohtaisi jokin onnettomuus, vaikka olisikin näitä riskejä vastaan vakuutuksella suojautunut. Vakuutusmaksuja maksaessaan jokainen toivoo, että maksuja ei koskaan joutuisi vastaanottamaan vakuutuskorvauksina.

Myös eläkevakuuttaminen on yhteisten vanhuuteen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyvien riskien jakamista. Koska nämä riskit ovat meille kaikille yhteisiä, myös näihin riskeihin varautumisen ja riskien jakamisen (eli vakuuttamisen) on koskettava meitä kaikkia. Kaikki osallistuvat riskinkantoon vakuuttamalla työskentelynsä ja kaikki saavat turvaa riskin toteutuessa.

Jos eläkevakuuttaminen olisi vapaaehtoista, moni jättäisi varautumatta vanhuuteen tai riskeihin elämässä ja luottaisi yhteiskunnan turvaverkkoihin.

Eläkevakuutukseen liittyvä turva vanhuuden varalle on vakuutettavana kohteena hieman poikkeuksellinen, koska vanhuuseläkkeelle siirtymistä ei voi nähdä perinteisenä ikävänä yllätyksenä ja vältettävänä riskinä, vaan luonnollisena osana elämää. Osa nauttii vanhuuden turvasta pitemmän aikaa, osa lyhyemmän aikaa. Maksetut vakuutusmaksut ja saatu eläke (korvaus) eivät yksilötasolla kohtaa, kuten ne eivät muutenkaan kohtaa vakuuttamisessa. Toki eläkevakuuttamisessa on selvä yhteys vakuutettavien ansioiden ja näistä karttuvan etuuden välillä.

Kaikki vakuuttavat, kaikille eläketurvaa

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä. Yrittäjä on itse vastuussa työeläkevakuuttamisestaan eli siitä, että on ottanut YEL-vakuutuksen. Vaikka yrittäjyyteen luonnollisena elementtinä kuuluu vapaus ja tietty riskinotto, ei vanhuuteen ja työkykyyn liittyviin riskeihin varautumista kannata jättää yrittäjänkään kohdalla vapaaehtoisuuden varaan. Riskiä kantavan joukon suuruus auttaa myös pitämään maksutason kohtuullisena.

Työeläkevakuuttamisen pakollisuudella varmistetaan se, että kaikki osallistuvat riskin kantoon ja samalla taataan se, että kaikilla on turva vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalle. Uskallan myös sanoa, että varautuminen näihin riskeihin on niin tärkeä asia, että siitä huolehtiminen minkään ryhmän osalta ei voi perustua vapaaehtoisuuteen.

Vakuuttamista valvotaan verotietojen pohjalta

Valtaosa työnantajista ja yrittäjistä täyttää eläkevakuuttamiseen liittyvät velvollisuutensa asianmukaisesti. Sen varmistamiseksi, että kaikki osallistuvat sovitulla tavalla yhteisten riskien kantoon, Eläketurvakeskus valvoo vuosittain mm. erilaisten vero- ja vakuutustietojen vertailujen avulla sitä, että niin työnantajat kuin yrittäjätkin ovat huolehtineet eläkevakuuttamisesta.

YEL-vakuuttamisen valvonta vuoden 2017 verotietojen pohjalta on nyt käynnistymässä. Valvonnan laajuutta on pystytty lisäämään aiemmista vuosista, ja nyt myös osakeyhtiöpohjaisen yrittäjätyön ja työkorvausten saajien YEL-vakuuttaminen on kattavan valvonnan kohteena ammatinharjoittajien ja henkilöyhtiöiden yhtiömiesten lisäksi. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, Eläketurvakeskus ensin kehottaa yrittäjää hoitamaan asian kuntoon ja tarvittaessa pakkovakuutuksella saattaa YEL-vakuutuksen voimaan.

Suhteessa YEL-vakuutuskantaan (205 000 henkeä) vuotuisen valvonnan tuloksena syntyy verrattain vähän uusia vakuutuksia (noin 1000 kappaletta). Tämä kertoo siitä, että yrittäjät yleensä hoitavat lakisääteisen eläketurvansa asianmukaisesti. Vakuuttamisen valvonta varmistaa sen, että kaikki osallistuvat eläkevakuutuksen piiriin kuuluvien riskien kantamiseen, ja perusteet tuottaa kohtuullista eläketurvaa kaikille vakuutetuille säilyvät.

Kommentit (2)

  1. Onneksi Suomesta voi vielä muutta vielä pois.

  2. Todella vastenmielinen otsikointi, vastenmieliseltä ja epäuskottavalta organisaatiolta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging