Blogilistaus
17.3.2017 Juha Rantala

Monesti ajatellaan, että jokainen elää omilla tuloillaan. Omien tulojen tarkastelu toimeentulon mittarina ei kuitenkaan aina riitä. Toimeentuloon vaikuttaa nimittäin myös perhe. Tulonjakotutkimuksessa erilaisten perheiden toimeentuloa pyritään kuvaamaan yhdenvertaisella tavalla.

Oletetaan että, että kolme työkaveria tienaa samasta työstä saman verran, esimerkiksi 2 500 euroa kuukaudessa. Heistä ensimmäinen on kahden lapsen yksinhuoltaja. Toinen asuu puolisonsa kanssa, jonka tulot ovat myös 2 500 euroa kuukaudessa. Kolmas asuu yksin.

Tulevatko työkaverukset yhtä hyvin toimeen? Eivät tule. Onhan yksinhuoltajan maksettava koko perheen menot, siis myös lasten menot. Kahden aikuisen perheessä on sen sijaan kaksi työssäkäyvää. Yksinasuvan toimeentulo poikkeaa muista siinä, että perheellisillä asumiseen liittyvät kustannukset, kuten vuokrat, sähkö- ja kodinkonelaskut, ovat samalla hinnalla kaikkien perheenjäsenten käytössä. Yksinasuvalla tätä etua ei ole.

Ekvivalenttitulo yhtenäistää erilaisissa perheissä asuvien toimeentulon

Tulonjakotutkimuksessa kooltaan ja rakenteeltaan erilaisten perheiden toimeentulon vertaamiseen liittyvä ongelma ratkaistaan ekvivalenttitulon avulla. Ajatus on se, että tarkastelun kohteena on henkilö, mutta tulojen osalta otetaan huomioon kotitalous, jossa hän asuu.

Ekvivalenttitulo muodostetaan siten, että aluksi lasketaan kotitalouden käytettävissä oleva tulo. Tämä tulo sisältää kaikki kotitalouden saamat tulot, kuten ansio- ja omaisuustulot, eläkkeet ja asumistuet vähennettynä kotitalouden maksamilla veroilla. Ekvivalenttitulo saadaan, kun kotitalouden käytettävissä oleva tulo jaetaan lopuksi kulutusyksikköluvulla.

Kulutusyksikköluku on tekijä, joka ottaa huomioon kotitalouden koon ja rakenteen, kun arvioidaan kotitalouden jäsenten toimeentuloa. Yleensä kulutusyksikkölukuna käytetään OECD asteikkoa, jossa kotitalouden ensimmäisen aikuisen paino on 1, muiden aikuisten paino on 0,5 ja lasten paino on 0,3. Näiden painojen summa on kulutusyksikköluku. Ekvivalenttitulo on kaikille kotitalouden jäsenille sama.

Omat rahat vai perheen tulot?

Entä mikä on esimerkkihenkilöiden ekvivalenttitulo? Taloudellisesti parhaiten tulee toimeen puolisonsa kanssa asuva. Hänen ekvivalenttitulonsa on yli 3 330 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajan tulo on matalin, noin 1 560 euroa. Yksinasuva asettuu työkavereidensa väliin 2 500 euron kuukausitulolla.

Jos mittatikkuna olisivat vain työkaverusten omat ansiotulot, heillä kaikilla olisi samat tulot. Työelämän tasa-arvon kannalta samapalkkaisuus olisi tietenkin tärkeä tieto. Jos taas lähtökohtana on tulonjakoon, kuten tulonsiirtojen oikeudenmukaiseen kohdentamiseen, liittyvät kysymykset, koko perheen tulot on otettava huomioon. Molempia näkökulmia tarvitaan. Omia tuloja, mutta myös ekvivalenttituloa.

Lisätietoa:

Ekvivalenttituloa taloudellisen toimeentulon mittana on käytetty muun muassa seuraavissa tutkimuksissa:

Kuivalainen ym. (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995-2015 (luku 4)

Rantala & Riihelä (2016) Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995-2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging