Blogilistaus

Mistä ihmeestä on kyse, kun te Eläketurvakeskuksessa väitätte yhtä aikaa, että eläkemaksuissa on hirmuinen korotuspaine matalan syntyvyyden takia mutta samaan aikaan järjestelmä on tasapainossa? Eihän tästä ota mitään selvää.

Eläketurvakeskus julkisti uudet pitkän aikavälin laskelmansa 19.3.2019. Raportissa esitetyt rahoituslaskelmat voivat herättää asiaan vihkiytymättömässä lukijassa sekaannusta. Työeläkkeiden rahoitus jakautuu useisiin eri järjestelmiin, joita voi tarkastella monesta eri näkökulmasta.

Yksityisen sektorin palkansaajien työeläkejärjestelmä eli TyEL on vain yksi, joskin hyvin keskeinen, osa työeläkejärjestelmää. TyEL-eläkkeiden rahoituksesta on olemassa varsin yksityiskohtaiset säännöt ja sen takia TyEL-maksusta on mahdollista esittää varsin yksityiskohtaisia tuloksia. TyEL-maksun tasoksi on sovittu lähivuosille 24,4 prosenttia. Laskelmiemme mukaan suurin piirtein nykytasoinen maksu riittää TyEL:ssä vuosisadan puoliväliin saakka. Sen jälkeen olisikin sitten suurten maksunkorotusten aika.

Entäpä, jos maksu nostettaisiin heti niin korkeaksi, että se riittää myös pitkällä aikavälillä? Tällöin TyEL-maksun pitäisi olla heti tästä vuodesta alkaen 26,9 prosenttia palkoista. Näin määritettyä maksua kutsumme vakiomaksuksi, joka periaatteessa riittäisi eläkemenon rahoittamiseksi ikuisesti.

Toki tässä esitetty vakiomaksukin on arvio, joka muuttuu tulevaisuuden näkymien mukana. Jos ja kun kehitys poikkeaa oletetusta, etuusperusteisessa järjestelmässä riskin kantavat sen hetkiset ja tulevat työlliset.

Yksityisen ja julkisen sektorin eläkemenokehitykset poikkeavat toisistaan. Julkisella sektorilla eläkemeno on korkeimmillaan jo lähivuosikymmeninä, kun taas yksityisellä sektorilla menot kasvavat merkittävästi nykytasoaan korkeammiksi vasta vuosisadan puolivälin jälkeen.

Julkisen sektorin työeläkkeissä ei ole yhtä yksityiskohtaisia eläkkeen rahoitussääntöjä kuin TyEL-järjestelmässä. Valtion eläkejärjestelmässä eläkeläisiä on paljon ja työntekijöitä vähän. Aiemmin myös valtion eläke-etuudet olivat yksityistä sektoria anteliaammat. Näiden syiden takia valtion eläkkeiden maksutaso on tällä hetkellä yli 70 prosenttia, kun valtion osuudetkin otetaan huomioon. Kyllä, se on aika todella paljon! Kuntasektorilla eläkemaksut ovat tällä hetkellä hieman kestävän vakiomaksutason yläpuolella.

Kun kaikki yksityisen ja julkisen sektorin eläkejärjestelmät ja valtion maksuosuudet huomioidaan, tällä hetkellä perittävä maksutaso onkin lähes 30 prosenttia. Vakiomaksulaskelman mukaan tämä on myös riittävä maksutaso pitkällä aikavälillä.

Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelma 2019. Eläketurvakeskuksen raportteja 2/2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging