Blogilistaus

Mielenterveysongelmien vuoksi myönnetyt eläkkeet alkavat tyypillisesti nuorempana kuin somaattisten sairauksien vuoksi myönnetyt. Siksi niistä aiheutuu suhteessa enemmän työkyvyttömyyseläkeaikaa.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski kasvaa iän myötä. Valtaosa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään 50 vuotta täyttäneille. Nuorempana alkavilla työkyvyttömyyseläkkeillä on kuitenkin suurempi merkitys kuin vanhempana alkavilla eläkkeillä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi menetetyn työuran näkökulmasta.

Tarkastelimme äskettäin julkaistussa tutkimuksessamme työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa vuosina 2005–2014. Tutkimuksen taustalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana havaittu työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden selvä väheneminen. Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyn ajan tarkasteleminen painottaa nuorempana alkavia eläkkeitä. Tutkimuksemme täydentää kuvaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneesta muutoksesta ja tarjoaa uudenlaisen näkökulman myös eri sairausryhmien väliseen vertailuun.

Työkyvyttömyyden alkamisikä keskeinen tekijä

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa tarkasteltiin suhteessa koko väestöön. Työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyyn aikaan vaikuttavat siten toisaalta alkaneiden eläkkeiden määrä ja toisaalta niiden kesto. Koska suurin osa alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä jatkuu vanhuuseläkeikään saakka, työkyvyttömyyseläkkeen alkamisikä on eläkkeen keston kannalta keskeinen tekijä. Nykyisin entistä suurempi osa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään kuitenkin määräaikaisina kuntoutustukina, joten työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyyn aikaan vaikuttaa aikaisempaa useammin myös eläkkeen päättymisajankohta.

Tulosten mukaan miesten voitiin vuonna 2014 odottaa olevan työkyvyttömyyseläkkeellä keskimäärin 1,95 vuotta ja naisten 1,81 vuotta.

Työkyvyttömyyseläkeaika jakaantui sairausryhmittäin seuraavasti:

Mielenterveysongelmat

  • miehet 0,77 vuotta
  • naiset 0,84 vuotta

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

  • miehet 0,46 vuotta
  • naiset 0,48 vuotta

Muut somaattiset sairaudet

  • miehet 0,71 vuotta
  • naiset 0,48 vuotta.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika lyhentynyt

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa tarkasteltaessa mielenterveyssyistä johtuvat eläkkeet saavat suuremman painon kuin eläkkeiden alkavuutta tarkasteltaessa.  Mielenterveysongelmien vuoksi myönnetyt eläkkeet alkavat tyypillisesti nuorempana kuin somaattisten sairauksien vuoksi myönnetyt eläkkeet. Tämän vuoksi niistä aiheutuu suhteessa enemmän työkyvyttömyyseläkeaikaa.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt kaikissa diagnoosiryhmissä. Muutos on kuitenkin ollut voimakkaampaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja muiden somaattisten sairauksien perusteella myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä kuin mielenterveysongelmien perusteella myönnetyissä eläkkeissä. Tämän seurauksena mielenterveysongelmien painoarvo työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyssä ajassa on kasvanut.

Mielenterveyssyyt yleisempiä nuorilla ja naisilla

Mielenterveysongelmista aiheutuu naisille hieman enemmän työkyvyttömyyseläkeaikaa kuin miehille. Eron syynä ovat erityisesti masennuksen vuoksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2014 lukujen perusteella laskettuna naisilla jopa 46 prosenttia kaikesta työkyvyttömyyseläkkeellä vietetystä ajasta aiheutui mielenterveysongelmista.

Mielenterveyssyistä alkaneet eläkkeet ovat vähentyneet voimakkaasti vuoden 2008 jälkeen. Samoin on tapahtunut somaattisten sairauksien perusteella myönnetyille eläkkeille.

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus sairausryhmittäin

Alla olevassa kuviossa on esitetty työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus vuosina 2005–2014 iän ja sairausryhmän mukaan. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vanhemmassa ikäryhmässä vähentynyt kaikissa sairausryhmissä. Nuorilla sen sijaan mielenterveyssyistä myönnettyjen eläkkeiden alkavuus on jopa hieman lisääntynyt. Koska työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentyminen on kohdistunut vanhempiin ikäryhmiin, työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika ei kymmenen viime vuoden aikana ole vähentynyt yhtä paljon kuin eläkkeiden alkavuus.

Kuvio. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus 25–44- ja 45–62-vuotiailla sairausryhmittäin vuosina 2005–2014.

Tyokyvyttomyyselakkeiden_alkavuus

Lisätiedot:

Tutkimus: Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura

Tiedote: Masennus vie yhä harvemman työkyvyttömyyseläkkeelle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging