Blogilistaus

Miten käy sosiaaliturvan, jos työskentelee samaan aikaan kahdessa maassa? Tarkastelen asiaa kuvitteellisen sairaanhoitaja Tuiskun tarinan avulla. Esimerkkitapauksessa sairaanhoitaja käy säännöllisesti keikkatöissä Norjassa ja tekee virkasuhteessa töitä kuitenkin Suomessa.

Tiesitkö, että Suomen kansalaisuus, suomalainen työnantaja, asuminen Suomessa tai verojen maksaminen Suomeen ei automaattisesti tarkoita Suomen sosiaaliturvaan kuulumista ulkomaantyön aikana?

Sosiaaliturva ei tosiaan ole itsestäänselvyys. Aivan kaikkia sosiaaliturvan kiemuroita tavallinen palkansaaja ei tietenkään voi tietää. Tärkeintä on selvittää sosiaaliturva-asiat siinä vaiheessa, kun on lähdössä ulkomaille töihin. Asia selviää vaivattomasti ja kustannuksitta Eläketurvakeskuksesta.

Sairaanhoitaja Tuiskun tarina osoittaa sosiaaliturvan määräytymisen kannalta olennaiset tilanteet, jotka kahdessa maassa työskentelystä aiheutuu. Jokaisella itsellään on vastuu huolehtia siitä, että omat sosiaaliturva-asiat ovat kunnossa silloinkin, kun työskentelee ulkomailla.

Miten käy, jos sosiaaliturvaa ei selvitä etukäteen?

Sairaanhoitaja Tuiskulla ei aina riitä Suomessa tarpeeksi työvuoroja. Myös kunnan palkkataso tuntuu liian alhaiselta. Tuisku on kuullut, että naapurimaan puolella Norjassa on työvoimapula ja sairaanhoitajilla tuntuvasti paremmat palkat kuin Suomessa.

Tuisku aloittaa työt myös Norjassa norjalaiselle klinikalle. Aluksi satunnaisia keikkoja, sitten viikon pätkän kuukausittain. Päätyö on kuitenkin koko ajan Suomessa terveyskeskuksessa.

Tuisku asuu edelleen Suomessa ja käy vain tekemässä keikkoja Norjassa. Molemmat työnantajat maksavat iloisesti vakuutusmaksut omiin maihinsa. Näin jatkuu monta vuotta.

Valitettavasti Tuisku sairastuu. Tuisku hakee Kelasta sairauspäivärahaa ja huomataan, että hän on ollut vuosia päällekkäin vakuutettuna Suomessa ja Norjassa. Molempiin maihin on maksettu vakuutusmaksuja.

Näin ollen jälkikäteen pitää selvittää, minkä maan sosiaaliturvaan Tuiskun olisi pitänyt kuulua ja kumpaan maahan maksuja olisi pitänyt maksaa. Asian selvittely voi kestää todella pitkään ja etuudet odottavat sosiaaliturva-asian ratkaisua.

Ilmoita ulkomaantyöstä ajoissa

Ulkomailla työskentely vaikuttaa sosiaaliturvaan. Myös useassa EU- ja ETA-maassa työskentelevä kuuluu kerrallaan vain yhden maan sosiaaliturvaan.

Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa, jos tekee töitä useassa maassa. Eläketurvakeskukselle ilmoittaminen tarkoittaa käytännössä A1-todistuksen hakemista. Jos työskentelytilanne tuntuu epäselvältä, meihin voi aina ottaa yhteyttä ja kysyä tarkemmin neuvoa.

Useammassa maassa useammalle työnantajalle työskentely

Kun työskentelee useassa maassa eri työnantajille, jää sosiaaliturva-asian selvittäminen viime kädessä työntekijän vastuulle. Suomessa asuvan tulee kuvan mukaisesti hakea todistusta Eläketurvakeskuksesta, jotta oikean maan sovellettava lainsäädäntö voidaan selvittää.

Jos esimerkkitapauksemme sairaanhoitaja Tuisku olisi ilmoittanut heti Norjassa työskentelyn aloittaessa Eläketurvakeskukselle kahden maan työstä, olisimme ratkaisseet sosiaaliturva-asian ajantasaisesti. Ongelmilta olisi näin vältytty.

Sosiaaliturvaratkaisu usean maan työtilanteissa

Useassa maassa työskentelevänä pidetään työntekijää tai yrittäjää, joka toistuvasti vaihtaa työskentelymaata ja jonka työ useassa maassa on toistuvasti vuorottelevaa.

Sosiaaliturva-asia ratkaistaan useiden sääntöjen perusteella. Usein asia ratkeaa sen perusteella, kummassa asuinmaassa tehdään huomattavampi osa työstä.  Sosiaaliturvan ratkaisemisessa tarkastellaan näitä seikkoja:

  • Mikä on vakituinen asuinmaa?
  • Työskennelläänkö työntekijänä, virkamiehenä vai yrittäjänä?
  • Harjoitetaanko huomattava osa toiminnasta asuinmaassa?
  • Minkä maalaisille työnantajille työt suoritetaan?
  • Jos toimitaan yrittäjänä: missä toiminnan keskuspaikka sijaitsee?
  • Milloin työskentely on alkanut?

Tuiskun tapauksessa ratkaisu on se, että hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, koska on Suomessa virkasuhteessa ja Norjassa työsuhteessa.

Lisätietoja aiheesta: 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging