Blogilistaus

Yrittäjän työeläkevakuutusta sanotaan byrokraattiseksi ja kankeaksi. Muutosten tekeminen vakuutukseen koetaan vaikeaksi ja kaikista muutoksista annetaan erillinen päätös. YEL-työtulokin on vaikea käsite. Tuntuu siltä, että muutoksia työtulon määrään on hankala tehdä ja kaveri sanoo, että työtulo kannattaisi laittaa tämän vuoksi mahdollisimman alhaiseksi. Mikä järki tässä kaikessa byrokratiassa on?

Yrittäjän eläkevakuuttaminen perustuu laissa määriteltyyn YEL-työtulon käsitteeseen. YEL-työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän vakuutusmaksut ja karttuu yrittäjän eläke. YEL-työtuloa käytetään myös muussa sosiaaliturvassa kuten vanhempainpäivärahoissa. YEL-työtulo määritellään yrittäjän käyttämän työpanoksen perusteella, eikä se tule suoraan esimerkiksi verotiedoista (tai palkasta kuten työntekijöillä). Alkuperäisenä tarkoituksena tässä on ollut se, että yrittäjälle karttuisi eläkettä työpanoksen perusteella yrityksen tuloksesta riippumatta myös silloin, kun yrittäjätoiminta on tappiollista. Eläkelaitos vahvistaa työtuloksi euromäärän, joka vastaa yrittäjän työpanosta.

Työtulo perustuu usein yrittäjän ilmoitukseen

Usein työtulo perustuu yrittäjän ilmoitukseen, jos se on linjassa samalla toimialalla työskentelevien muiden yrittäjien ja työtulo-ohjeiden kanssa. Jos työtulo on tästä poikkeava, eläkelaitos voi vahvistaa työtuloksi muunkin summan. Tällöin on yrittäjän edun mukaista, että hän saa työtulosta päätöksen, josta hän voi halutessaan valittaa. Jos vakuuttaminen perustuisi todellisiin tuloihin kuten työntekijöillä, ilman eläkelaitoksen harkintaa, päätöksiä ei tarvitsisi antaa. Harkintaan liittyy myös eläkelaitoksen valta ja vastuu.

Yrittäjät usein kritisoivat eläkevakuutusta joustamattomaksi, mutta toisaalta eläkevakuutus perustuu nykyisin pitkälti yrittäjän itse arvioimaan ja eläkelaitoksen vahvistamaan työpanoksen arvoon. Sitä ei siis oteta Byroslavian hyllyltä annettuna tai päätetä jossakin muualla.

Vakuutusmaksussa on joustomahdollisuus

Miksi työtuloa on hankala muuttaa? Lain mukaan työtuloa voi muuttaa, kun työpanoksessa tapahtuu muutos tai kun työtulo ei vastaa yrittäjän työpanosta. Jos yrittäjätoiminta kasvaa tai vähenee, työtuloa muutetaan. Työtuloa voidaan muuttaa aina ajassa eteenpäin. Takautuva muuttaminen aiheuttaisi turhaa puljaamista esimerkiksi tilanteessa, jossa vahinko on jo tapahtunut ja työtuloa muutettaisiin takautuvasti paremmaksi. Tämän vuoksi oman työpanoksen arvo pitäisi osata arvioida etukäteen realistiseksi, vaikkakin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Työtulon määrittelyyn on olemassa toimialakohtaisia ohjeita ja usein myös yritystoiminnan toteutunut kehitys antaa viitteitä tulevasta.

Mitä sitten tehdään, jos työpanoksessa ei ole tapahtunut muutosta, mutta rahaa ei ole ison vakuutusmaksun maksamiseen? Yrittäjällä on vakuutusmaksussa joustomahdollisuus. Yrittäjä voi maksaa satunnaisissa tilanteissa normaalia vakuutusmaksuaan pienempää tai isompaa vakuutusmaksua. Joustomahdollisuutta käyttää kuitenkin nykyisellään verraten harva. Tämä johtunee siitä, että jouston käyttämisessä on pitkä lista ehtoja. Tässä voisi olla kehittämisen paikka. Jouston pitäisi olla joustava! Osa yrittäjistä vakuuttaa itsensä nykyisin liian pienellä työtulolla. Ehkä jouston monilla ehdoilla on pyritty estämään sitä, etteivät työtulot laskisi vieläkin alemmaksi, jolloin yrittäjän eläke- ja muu sosiaaliturva kärsii.

Yrittäjän turvaa ja vapautta yhteensoviteltava laissa

Oman eläke- ja sosiaaliturvan vuoksi työtulo kannattaa kuitenkin pitää oikealla kohdalla ja myös eläkelaitosten byrokratia osaltaan suojelee tätä. Yrittäjä kuitenkin toivoo joustoa ja yrittäjän vapautta. Toisaalta kysymyksessä on pakollinen lakisääteinen eläkevakuutus, jonka tarkoituksena on turvata kaikille turva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle. Näiden yhteensovittaminen hyväksi kombinaatioksi on yrittäjän eläkelain tehtävä ja lain kehittämistä mietitään tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Voisiko yrittäjän eläkevakuuttamista muuttaa nykyaikaisemmaksi ja joustavaksi kuitenkaan eläketurvasta tinkimättä? Tavoitteena tulee olla, että vakuuttaminen olisi yrittäjälle helppoa.

Lue lisää:

Mikko Kautto Eläketutka-blogissa: Kannattaako YEL-vakuuttaminen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging