Ajankohtaislistaus
17.6.2019
Ihmisvilinää ruuhka-aikaan.

Kansainvälisissä työskentelytilanteissa työnantajaa askarruttaa, mitkä sosiaalivakuutusmaksut pitää maksaa työntekijästä Suomeen. Eläketurvakeskuksen uusi palvelu työnantajille helpottaa näiden vakuuttamistilanteiden hahmottamista.

Kätevä verkkopalvelu auttaa selvittämään, mitä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästä on maksettava, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen tai lähtee töihin ulkomaille. Palvelu kuvaa yksityisalojen ulkomaantyöskentelyä koskevat monentyyppiset tilanteet.

– Palvelun avulla työnantaja voi kätevästi selvittää, mitkä maksut ulkomaantyöskentelyä koskien hänen tulee ottaa huomioon, kertoo Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Tiina Ahonen.

Palvelu ohjaa ja neuvoo käyttäjäänsä

Palvelu ohjaa työnantajan oikean viranomaisen luo ja antaa tarvittaessa lisätietoa sosiaaliturvaan liittyvien todistusten hakemisesta. Näin hän tulee tietoiseksi, miten kussakin tilanteessa tulee toimia. Palvelun varrella tekemiensä valintojen päätteeksi asiakas saa kattavan ohjeen eri tilanteiden toimenpiteiksi.

Asiantuntijatyössään Ahonen on kartoittanut palvelukokonaisuutta varten juuri ne tilanteet, jotka työnantajia erityisesti kiinnostivat ja askarruttavat. Kehitystyö lähti alkuun työnantajilta tulleesta tarpeesta.

Laaja kokonaisuus lain tuomia velvoitteita

Sosiaaliturvaa kansainvälisissä tilanteissa säätelevät määräykset ovat laaja ja siten myös monimutkainen kokonaisuus. Vaikka työnantaja olisi jo hakenut tarvittavat sosiaaliturvaan liittyvät todistukset, ei hänelle aina ole selvää, mitkä vakuutusmaksut tulevat maksettavaksi.

Tämä johtuu siitä, että tietyissä tilanteissa EU:n sosiaaliturva-asetus tai Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset määrittelevät maksuvelvollisuuden ja joissakin tilanteissa maksuvelvollisuus määräytyy pelkän kansallisen lainsäädäntömme nojalla.

– Uuden palvelun avulla pyrimme yksinkertaistamaan tätä pykäläviidakkoa ja tarjoamme toimintaohjeen työnantajan kulloiseenkin tilanteeseen, Ahonen kertoo.

Palvelu julkaistaan suomeksi ja ruotsin- ja englanninkieliset palvelut julkaistaan myös mahdollisimman pian. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Sosiaalivakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa (eETK-asiointipalvelussa)

Sosiaalivakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa.

Lue lisää:

Sosiaaliturvan järjestäminen ja maksut Suomessa

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Tiina Ahonen, puh. 029 411 2379, tiina.ahonen(at)etk.fi

Valokuva: Johnér Bildbyrå

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging