Ajankohtaislistaus
17.6.2019
Myönnetyt todistukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta henkilöryhmittäin 2018

Eläketurvakeskuksessa tehtiin vuonna 2018 yli 12 000 ratkaisua Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana. Tehtyjen ratkaisujen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Myönnetyt todistukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta henkilöryhmittäin 2018

Todistuksia Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta annettiin kaikkiaan 10 862. Todistuksista suurin osa, yli 80 % myönnettiin työntekijöille. Virkamiesten osuus annetuista todistuksista oli 6 % ja yrittäjien 4 %. Lentohenkilöstön, apurahansaajien ja muiden henkilöryhmien osuus oli kunkin alle 3 %. Annetuista todistuksista kaksi kolmasosaa oli kestoltaan alle vuoden mittaisia.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging