Ajankohtaislistaus
27.3.2019

Italian eläkejärjestelmä uudistettiin perusteellisesti vuonna 2012, jolloin siirryttiin laskennallisten tilien malliin. Tuolloin tehtiin myös päätös eläkeiän automaattisesti sitomisesta elinajanodotteeseeen. Eläkeikä nousee automaattisesti tilastotietojen perusteella. Vuonna 2019 lakisääteinen eläkeikä on 67 vuotta.

Italiassa työeläkemaksu on 33 %, jonka mukaan myös työeläkettä karttuu. Maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Indeksi on portaittainen, jolloin vain pienimmät eläkkeet nousevat inflaation verran. Karttunut eläkeoikeus (palkkakerroin) on Italian nimellisen bkt:n viiden vuoden geometrisen keskiarvon kehitys.

Keskimääräinen vanhuuseläke on noin 1400 euroa kuukaudessa. Nykyinen hallitus on luvannut päästää eläkkeelle ne, joiden iän ja työuravuosien yhteenlasketuksi summaksi tulee vähintään 100.

Lue lisää Italian eläkejärjestelmästä

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging