Ajankohtaislistaus
2.9.2019

Työmarkkinajärjestöjen välisen yhteistyön foorumina työeläketurvaan liittyvissä kysymyksissä on toiminut työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä (ENR). Ryhmässä on käsitelty työeläketurvan rahoittajien näkemyksiä työeläketurvan sisällöstä, toimeenpanosta ja rahoituksesta.

Työmarkkinajärjestöt ovat pyytäneet Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajaa Mikko Kauttoa toimimaan ryhmän puheenjohtajana 1.9.2019 lähtien. Samalla eläkeneuvotteluryhmän kokoonpanoa tarkistetaan.

Eläkeneuvotteluryhmän tehtävät

  • Eläkeneuvotteluryhmä on työmarkkinajärjestöjen perustama yhteistyöryhmä työeläketurvan seurantaa ja kehittämistä varten. Työmarkkinajärjestöt nimeävät ryhmään edustajansa.
  • Eläkeneuvotteluryhmä seuraa ja linjaa työeläketurvan kehitystä ja toimeenpanoa sekä käsittelee sellaisia työeläketurvaa ja työeläkealaa koskevia aiheita, joihin tarvitaan työmarkkinajärjestöjen näkemystä. Ryhmässä voidaan sopia aiheisiin liittyvästä jatkovalmistelusta sekä tarvittaessa päättää etenemisestä.
  • Säännönmukaisina tehtävinä ryhmässä käsitellään ja neuvotellaan TyEL:n lyhyen aikavälin rahoituksen hoitamiseen tarvittava työmarkkinajärjestöjen kanta (mm. täydennyskerroin ja TyEL-maksu).
  • Laajempien eläkepoliittisten muutostarpeiden neuvotteluista vastaavat työmarkkinajärjestöt.

Eläkeneuvotteluryhmän kokoonpano

Puheenjohtajavaihdoksen lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat nimenneet ryhmän toimintaan osallistuvat jäsenet. Näiden muutosten lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat päättäneet kutsua ryhmään 1.9.2019 lukien asiantuntijoiksi sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajan sekä työeläkealan muista yhteistyöryhmistä laskuperustejaoksen, tulkintaryhmän ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtajat.

  • Työmarkkinajärjestöjen nimeämät jäsenet: Jouko Hämäläinen (KT), Ilkka Kaukoranta (SAK), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) ja Antti Tanskanen (EK)
  • Ryhmään kutsutut asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikkö ylijohtaja Outi Antila, laskuperustejaoksen puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Mikko Karpoja (Elo), tulkintaryhmän puheenjohtaja Heli Backman (ETK) ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Tiina Nurmi (Ilmarinen).
  • Ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.

Eläkeneuvotteluryhmä ja työeläkealalla toimivat työryhmät (Etk.fi)

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging