Ajankohtaislistaus
28.8.2019

Viime vuosi ja etenkin sen viimeinen neljännes oli vaikea useimmille eläkesijoittajille. Suurimmat tappiot osakemarkkinoiden notkahduksesta kärsi Norjan kansainvälinen eläkerahasto, jonka varoista suli peräti kuusi prosenttiaLähes kaikkien vertailun toimijoiden tuotot kuitenkin paranivat kymmenen vuoden ajanjaksolla.

Eläketurvakeskuksen (ETK) kansainvälisessä sijoitustuottovertailussa on mukana 24 työeläkesijoittajaa. Vertailu kattaa Suomen suurimmat työeläkelaitokset, lisäksi mukana on suuria toimijoita Pohjois-Euroopasta ja -Amerikasta sekä Aasiasta.   

Vertailua on laajennettu viime vuodesta kahdella eläkesijoittajalla. Japanin (GPIF) ja Etelä-Korean (NPS) lakisääteisten eläkerahastojen myötä mukana on nyt kolme maailman suurinta eläkesijoittajaa.   

Suurin sijoitusvarallisuus oli Japanilla (1 200 mrd.€), toiseksi suurin Norjan kansainvälisellä eläkerahastolla (830 mrd.€) ja kolmanneksi suurin Etelä-Korealla (500 mrd.€).  

– Nyt mukana on peräti seitsemän maailman kymmenestä suurimmasta eläkesijoittajasta. Lisäksi maantieteellistä ulottuvuutta on laajennettu. On mielenkiintoista verrata miten nämä kaksi vauhdikkaasti ikääntyvää maata varautuvat sijoitustoiminnallaan demografiseen muutokseen, kertoo kehityspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.  

Työeläkesijoittajat on jaettu riskinottomahdollisuuksien mukaan kahteen ryhmään: vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat toimijat ja vakavaraisuussääntelyn piiriin kuuluvat toimijat. Reaalituottoja vertailtiin yhden, viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla vuosina 2009–2018.  

Työeläkesijoittajien reaalituotto vuosina 2009-2018.

Kruunun heikentyminen pehmensi Norjan tappioita  

Vuosi 2018 oli vaikea useimmille työeläkesijoittajille. Listattujen osakkeiden arvostukset laskivat voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä ja painoivat sijoitustuottoja miinukselle.   

Suurimman tappionreaalisesti lähes kuusi prosenttia, teki Norjan kansainvälinen eläkerahasto.  

– Tulos on dramaattinen, jos sitä vertaa edellisen vuoden huipputuottoon (11,8 %). Tappiot olisivat olleet vielä suuremmat, jos kruunun arvo ei olisi heikentynyt, kertoo erityisasiantuntija Antti Mielonen Eläketurvakeskuksesta.   

Kanadan työeläkerahasto (CPPIB), Ruotsalainen puskurirahasto (AP6) ja Tanskan suurin työeläkerahasto ATP erottuivat muista positiivisella 3–7 prosentin tuloksella.  

Vertailuvuoden parhaat tuotot kerännyt AP6 hyötyi pääomasijoituksistaan, samoin kuin CPPIB, jonka tulosta paransi myös Kanadan dollarin heikentyminen. ATP:n korkopainotteinen sijoitusportfolio tuotti myös hyvän tuloksen.   

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tuotot jäivät keskimäärin vajaat kolme prosenttia miinuksellemikä oli vertailussa vuoden 2018 tuottojen keskitasoa.  

Kymmenen vuoden tuotot nousivat

Vaikka vuosi 2018 oli vaikea eläkesijoittajille, lähes kaikkien toimijoiden tuotot nousivat kymmenen vuoden ajanjaksolla. Nousua selittää vuoden 2008 finanssikriisin putoaminen pois seurantajaksolta.  

Vertailun suurimmat reaalituotot kymmenen vuoden ajanjaksolla keräsivät Ruotsin suurin puskurirahasto AP4 (8,9 %) ja Kanadan työeläkerahasto CPPIB (8,4 %).   

Suomalaisten eläkesijoittajien keskimääräinen vuosituotto oli 5–6 prosenttia. Kotimaiset puskurirahastot (Keva, VER, KER) saivat noin prosenttiyksikön korkeammat tuotot kuin vakavaraisuussääntelyn alaiset toimijat (työeläkeyhtiöt ja -kassat) kymmenen viime vuoden ajalta.    

– Erityisesti osakemarkkinoiden hyvä kehitys on pitänyt tuotot korkeina useilla toimijoilla. Kiinan ja USA:n kauppasota sekä Brexit luovat epävarmuutta tulevaanmikä näkyi jo vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä, kertoo Vidlund  

Työeläkesijoittajat toimivat erilaisissa ympäristöissä  

Vertailun perusteella ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä sijoitustoiminnan onnistumisesta. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat muun muassa toimijoiden valuutta-alue ja valuuttakurssi sekä sijoitustoimintaa ohjaava sääntely. Näistä voit lukea lisää tuottovertailun kotisivulta.  


Sijoitustuottovertailujen reunaehtoja  

 • Vertailujakson lähtövuosi ja pituus vaikuttavat tulokseen
  • Vuosittaiset tuottovaihtelut ovat suuria
  • Pidemmänkin aikavälin keskituotot riippuvat valitusta ajankohdasta
 • Valuutta-alue ja -kurssin vaihtelut tuovat eroja tuloksiin
  • Tuotot ilmaistu kansallisessa valuutassa eli samassa, jossa eläkkeet maksetaan
  • Reaalituotto antaa vertailukelpoisemman kuvan poistamalla inflaation
 • Vakavaraisuussääntely ja muu sijoitustoiminnan riskiä rajoittava säätely asettaa reunaehdot sijoitustoiminnalle

Kansainvälinen sijoitustuottovertailu (Etk.fi): reaalituotot, allokaatiot, sijoitusvarallisuus, toimijat ym. Mukana myös sovellus, jolla voi tutkia tuottojen kehitystä.  

Työeläkejärjestelmän sijoitustoiminta (Etk.fi)  

Lisätietoja:
Yhteyspäällikkö Mika Vidlund, ETK, puh. 029 411 2614, mika.vidlund(at)etk.fi
Erityisasiantuntija Antti Mielonen, ETK, puh. 029 411 2472, antti.mielonen(at)etk.fi 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging