Ajankohtaislistaus
25.6.2019

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat pyytäneet Eläketurvakeskusta toteuttamaan esiselvityksen yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista.

Esiselvityksessä tarkastellaan etenkin sijoitusriskin kanto- ja ottokyvyn parantamista laitoskohtaisilla ja työeläkejärjestelmäkohtaisilla toimilla.

Eläketurvakeskuksen hallitus on kokouksessaan 12.6.2019 päättänyt esiselvityksen teettämisestä. Esiselvityksen tekijäksi nimitettiin FT Jukka Rantala. Esiselvityksen toteuttaminen on käynnistetty 25.6.2019.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging