Ajankohtaislistaus
15.1.2020

Keskeisten työmarkkinajärjestöjen Eläketurvakeskukselta pyytämä esiselvitys yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista on valmistunut.

Esiselvityksen mukaan nykyisestä alhaisen korkojen näkymästä seuraa, että työeläkelaitosten sijoituksilta odotettujen tuottojen ja säännösten mahdollistaman sijoitusten riskitason välillä on merkittävä ristiriita. Korkosijoitukset tuottavat huonosti ja toisaalta sijoitustoimintaa ohjaavat säännökset rajaavat mahdollisuuksia muuttaa sijoitusallokaatioita riskillisempään ja tuotto-odotuksiltaan korkosijoituksia parempaan suuntaan.

Esiselvityksen mukaan tuotto-odotuksia olisi mahdollista parantaa periaatteessa kolmella eri tavalla: kasvattamalla vakavaraisuuspääomia, tuomalla lisää joustoa rahastointiin ja väljentämällä vakavaraisuussäännöksiä. Näistä vakavaraisuuspääomien kasvattaminen tuskin kuitenkaan tulee kysymykseen pitkäaikaisena ratkaisuna.

Esiselvityksessä esitetään kolme suositusta tarkemman tutkimisen kohteiksi. Kaksi näistä koskee jouston lisäämistä eläkkeiden rahastointisäännöksiin ja kolmas vakavaraisuussäännösten tekemistä dynaamisiksi, sijoitusmarkkinoiden suhdannevaiheen huomioon ottaviksi.

Esiselvityksen teki FT Jukka Rantala, joka työskenteli kesäkuuhun 2019 saakka Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajana.

Esiselvitys työeläkesijoitusten tuottojen kohentamismahdollisuuksista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging