Ajankohtaislistaus
14.3.2019

Nordic EESSI Meeting järjestetään Eläketurvakeskuksessa 14.-15. maaliskuuta. Seminaariin osallistuu 60 pohjoismaista asiantuntijaa ja edustajia EU:n komissiosta. Tarkoituksena on edistää EESSI-sanomaliikenteeseen siirtymistä ja etenkin sen pohjoismaista yhteistyötä.

Nordic EESSI Meeting tarjoaa tärkeän tilaisuuden keskusteluun ja tietojen vaihtoon pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa mm. kullekin sosiaaliturvasektorille tyypillisistä EESSI-tiedonvälitykseen liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista, käytännön toimintatavoista ja aikatauluista.

Sosiaaliturvaa monipuolisesti yli rajojen

Osallistujat tulevat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista ja edustavat maidensa ministeriöitä ja eri sosiaaliturvalaitoksia. Seminaariin osallistuu perhe-etuuksien, sairausvakuutusetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, eläkkeiden, sovellettavan lainsäädännön ja Suomen kansallisen EESSI-toteutusprojektin asiantuntijoita. Eläketurvakeskus edustaa Suomen työeläkealaa. Seminaarissa on edustajat myös Euroopan komission EESSI-projektista, kuvassa EESSI officer Estela-Florina Luca.

EESSIä eli EU:n sosiaaliturva-asetusten edellyttämää laitosten välistä sähköistä tietojenvaihtoa toteutetaan parhaillaan EU-tasolla ja jäsenmaiden kansallisissa toteutusprojekteissa.

Toistaiseksi tuotantokäytön ovat aloittaneet Itävalta ja Slovenia sovellettavan lainsäädännön alueella. Euroopan komissio käynnisti EESSI-järjestelmän käyttöönoton kahden vuoden siirtymäajan 3.7.2017 alkaen. Kaikki maat eivät kuitenkaan ole valmiita EESSI-liikenteeseen siirtymäajan puitteissa. EU-tasolla on käynnissä selvittely, miten siirtymäajan ylittyminen hoidetaan. Suomen sosiaaliturvasektoreiden on tarkoitus siirtyä vaiheittain vuoden 2019 aikana EESSI-tuotantoon.

Kuva: Jenni Räsänen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging