Ajankohtaislistaus
25.11.2019
A1-hakemuspalvelu

Ulkomaan työkomennuksia varten A1-todistuksen voi hakea nyt verkossa. Myönnetyn todistuksen saa ladattua suoraan itselleen Eläketurvakeskuksen asioimispalvelusta.

Eläketurvakeskuksen asioimispalvelu sujuvoittaa ja nopeuttaa A1-todistusten hakemista ja käsittelyä.

– Osa verkossa jätetyistä hakemuksista pystytään käsittelemään automaattisesti. Tällöin asiakkaamme voivat saada A1-todistuksen verkosta parhaimmillaan jopa samana päivänä, toteaa osastopäällikkö Maijaliisa Takanen Eläketurvakeskuksesta.

Asiakkaat voivat käyttää uutta A1-todistuksen hakemuspalvelua tästä päivästä (25.11.) lähtien. Suomen kielen lisäksi palvelu tarjotaan myös ruotsin- ja englanninkielisenä.

Myönnetyn A1-todistuksen voi ladata mobiililaitteelle

Työnantajayritysten lisäksi nyt myös yrittäjät, apurahansaajat ja usealle eri työnantajalle työskentelevät voivat hakea itselleen A1-todistukset asioimalla suoraan itse sähköisessä hakemuspalvelussa. Ohjeet asiointiin löytyvät suoraan palvelusta.

Uudessa palvelussa Eläketurvakeskuksen myöntämän A1-todistuksen asiakas saa ladattua suoraan omalle mobiililaitteelleen. Näin todistus on aina mukana ulkomaan työkomennuksella.

Yrityskäyttäjiltä edellytetään Suomi.fi-valtuutuksen tekemistä

Kaikilta sähköisen hakemuspalvelun käyttäjiltä edellytetään Suomi.fi-tunnistautumista. Lisäksi yrityskäyttäjiltä eli yrityksen puolesta asioivilta edellytetään valtuutuksen tekemistä Suomi.fi-palvelussa (Valtuudet-osiossa).

Yrityskäyttäjien on tärkeätä huomata, että aiemmin käytössä olleet Katso-tunnisteet ovat poistuneet käytöstä.

Hakemuspalvelussa voi myös ilmoittaa ulkomaan työskentelyssä tapahtuneista muutoksista esimerkiksi siinä tapauksessa, kun työkomennus päättyy suunniteltua aikaisemmin. Vastaavasti työkomennuksen pidentyessä voi hyödyntää kätevästi järjestelmän esitäyttämää jatkohakemusta.

Valmiin todistuksen lisäksi A1-todistusten hakemuspalvelusta on mahdollista tulostaa todistus hakemusasian vireilläolosta. Siellä pystyy myös seuraamaan hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Järjestelmä säilyttää nähtävillä kolmen vuoden ajan kaikki käsittelyssä olevat, voimassa olevat, päättyneet ja luonnoksena olevat hakemukset.

Lisätietoja:

Vakuuttamisasiantuntija Hanna Hyttinen, puh. 029 411 2177, hanna.hyttinen(at)etk.fi

Siirry palveluun:

A1-todistuksen hakemuspalvelu

Aiheesta lähemmin:

A1-todistus: mikä se on ja miten sitä käytetään? (Etk.fi-verkkopalvelussa)

Suomi.fi-palvelun Valtuudet-sivu

Mikä on A1-todistus?

  • Ulkomailla tilapäisesti työskentelevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Ehtona on, että ulkomaille lähtiessään hän on Suomen sosiaaliturvan piirissä ja että hän työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä.
  • Tällöin ulkomailla työtä tekevällä henkilöllä tulee olla todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. EU-maissa tämä todistus on nimeltään A1-todistus. Todistusta haetaan Eläketurvakeskuksesta.
  • Kun Eläketurvakeskus (ETK) myöntää A1-todistuksen, henkilö kuuluu ulkomaantyöskentelyn aikana Suomen sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen todistuksen voimassaoloaikana.
  • A1-todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä henkilöön sovelletaan.
  • A1-todistus osoittaa, mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan.
  • A1-todistuksen ETK myöntää maamme virallisilla kielillä (suomeksi ja ruotsiksi).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging