Ajankohtaislistaus
3.6.2022
Kuva: Kalle Kuvaaja

Työskentely kahdessa tai useammassa EU-maassa virkamiehenä ja työntekijänä tai yrittäjänä vie työntekijän sosiaaliturvan virkasuhdemaahan. Myös tilanteissa, joissa virkatyö tehdään ulkomaille Suomesta etätyönä.

Työntekijän työskentely vakuutetaan vain yhteen maahan kerrallaan, vaikka työntekijällä olisi työnan-tajia ja työsuhteita useissa maissa. Moni tekijä voi vaikuttaa siihen, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu eli mihin maahan työnantaja maksaa vakuutusmaksut ja mistä maasta työntekijä saa etuudet. Yksi vaikuttava tekijä on, työskenteleekö henkilö työntekijänä, virkamiehenä vai yrittäjänä.

Virkasuhde määrää vakuuttamismaan

Jos työntekijällä on virkasuhde yhdessä maassa ja työsuhde toisessa, sosiaalivakuutusmaksut hoidetaan molempien töiden osalta virkasuhdemaahan, sen maan lainsäädännön mukaan.

Aiemmin näin on toimittu vain tilanteissa, joissa virkatyö on tehty fyysisesti virkasuhdemaassa.

– Vakuuttamisen käytäntöihin on tullut muutos 1.4. alkaen ja jatkossa virkasuhde vie vakuuttami-sen virkasuhdemaahan myös tilanteissa, joissa kaikki työ tehdään Suomesta etätyönä ulkomail-le. Sillä ei ole merkitystä, onko ulkomainen virka lyhytkestoinen tai osa-aikainen, yksikön päällikkö Noora Allenius summaa.

Sekä työnantajalla että työntekijällä on velvollisuuksia

Työntekijän on tärkeää muistaa kertoa suomalaiselle työnantajalleen silloin kun tekee työtä myös ul-komailla, riippumatta tekeekö työtä työ- vai virkasuhteessa. Työnantaja on aina velvollinen hoitamaan työntekijän vakuutusmaksut oikeaan maahan. Tätä varten työnantajalla täytyy olla tiedossa työnteki-jän kaikki työ- ja virkasuhteet Suomessa ja ulkomailla.

– Huomiomme mukaan muun muassa yliopiston sekä terveydenhuollon työntekijät tekevät usein työtä samanaikaisesti tai säännöllisesti kahdessa tai useammassa maassa. Näissä tilanteissa usein Suomessa tehty työ on työsuhteessa tapahtuvaa, ja ulkomailta vastaanotettu vastaava työ on virkasuhteessa tapahtuvaa, Allenius kertoo.

Näillä aloilla työnantajan on hyvä säännöllisesti muistuttaa omia työntekijöitään kertomaan jo ennalta aikeistaan ottaa virka ulkomailta Suomessa tehdyn työn lisäksi, vaikka työ ulkomailla olisi pienimuo-toista ja esimerkiksi loma-aikoina tapahtuvaa.

A1-todistusta on haettava

Kansainvälisissä työskentelytilanteissa tulee hakea A1-todistusta. Todistus osoittaa, minkä maan sosi-aaliturvaan henkilö kuuluu ja mihin maahan työnantajien tulee maksaa vakuutusmaksut.

– Yleensä A1-todistusta hakee työnantaja. Jos työntekijällä on useita työnantajia, hän voi tehdä hakemuksen myös itse. Suomessa todistusta haetaan aina Eläketurvakeskukselta, joka ratkaisee työntekijöiden sosiaaliturvan tai siirtää A1-hakemuksen toiseen maahan.

Esimerkkejä työskentelystä eri maissa virkamiehenä ja työntekijänä

Henkilö asuu Suomessa ja työskentelee Suomessa suomalaiselle terveydenhoitoalan toimijalle. Työ tehdään työsuhteessa. Henkilö tekee loma-aikoina keikkatyötä Norjassa. Norjassa tehty työ tehdään virkasuhteessa.

Kaikki työ, myös Suomessa tehty työ, pitää vakuuttaa virkasuhdemaassa. Suomalaisen työnantajan tulee maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Norjaan. Henkilön sosiaali- ja eläketurva siirtyy näin ollen Norjaan. Henkilölle tulee hakea Eläketurvakeskukselta A1-todistusta.

Henkilö asuu Suomessa ja työskentelee Suomessa suomalaiselle yliopistolle. Lisäksi hänellä on virkasuhde saksalaiseen yliopistoon. Henkilö tekee etätöitä saksalaiselle yliopistolle Suomesta.

Kaikki työ, myös suomalaiselle yliopistolle tehty työ, tulee vakuutta virkasuhdemaassa. Suomalaisen työnantajan tulee maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Saksaan. Henkilön sosiaali- ja eläketurva siirtyy näin ollen Saksaan. Henkilölle tulee hakea Eläketurvakeskukselta A1-todistusta.

Työskentely eri maissa samanaikaisesti virkamiehenä ja työntekijänä

  • Muistuta työntekijää kertomaan, mikäli hän miettii työn tekemistä ulkomaalaiselle työnantajalle.
  • Selvitä, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä uudessa tilanteessa kuuluu.
  • Hae tai pyydä työntekijäsi hakemaan A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.
  • Selvitä vakuuttamismaan lainsäädäntöasiat ja maksa sosiaalivakuutusmaksut maan edellyttämällä tavalla.
  • Ole yhteydessä Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun, jos jokin askarruttaa!

Työskentely eri maissa samanaikaisesti virkamiehenä ja työntekijänä

  • Jos mietit ulkomaantyön vastaanottamista nykyisen Suomessa tehtävän työn rinnalle, ilmoita siitä työnantajallesi.
  • Hae A1-todistusta (tarvittaessa yhdessä työnantajasi kanssa) Eläketurvakeskuksesta.
  • Jos tilanteesi muuttuu, ilmoita siitä A1-todistuksen myöntäneelle taholle sekä informoi työnantajiasi.
  • Kun aikanaan haet eläkettä, muista ilmoittaa myös ulkomaan työskentelystäsi.
  • Ole yhteydessä Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun, jos jokin askarruttaa!

Kuva: Getty Images

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging