Ajankohtaislistaus
16.7.2019
Myönnetyt lähetetyn työntekijän todistukset kohdemaan mukaan vuonna 2018

Suomesta lähdetään useimmiten työkomennukselle Ruotsiin. Lähetetyn työntekijän todistuksista lähes neljä viidestä myönnettiin miehille. Henkilöryhmittäin tarkasteltuna vain virkamiehissä ja apurahansaajissa oli naisia miehiä enemmän (58 %).


Yleisimmät lähetettyjen työntekijöiden kohdemaat olivat vuonna 2018 Ruotsi, Espanja, Yhdysvallat ja Saksa. Kymmenen vuotta sitten lähetettyjen työntekijöiden suurin kohdemaa oli myös Ruotsi, jota seurasi Saksa, Norja ja Espanja.

Todistusten kohdemaissa on hieman eroja sukupuolten välillä. Miesten yleisimmät kohdemaat olivat Ruotsi, Espanja ja Yhdysvallat, naisilla puolestaan Espanja, Yhdysvallat ja Saksa. Maista, joihin myönnettiin yli sata todistusta, naisia lähti työkomennukselle miehiä enemmän ainoastaan Kreikkaan (70 %).

Lähetetyn työntekijän todistuksia myönnetään sekä EU/ETA-maihin ja Sveitsiin (A1-todistus) että sosiaaliturvasopimusmaihin. Todistuksen voi saada tilapäisesti kyseisissä maissa työskentelevä henkilö, jos hän ulkomaille lähtiessään on Suomen sosiaaliturvan piirissä ja hän työskentelee ulkomailla Suomessa toimivan työnantajan lähettämänä. Lähetetyn työntekijän todistuksen voimassaollessa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen ja henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Lisää aiheesta:
Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä
Ulkomaan työn suosio jatkuu. Etk.fi:n uutinen 17.6.2019
Lähetetyn työntekijän todistusta kannattaa hakea sähköisesti (pdf)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging