Ajankohtaislistaus
26.5.2020

Taskutilasto sisältää eläketurvaan liittyviä tilastotietoja, aikasarjoja ja infografiikkaa. Tuoreimmat luvut ovat viime vuoden lopulta.

Taskutilasto on suunnattu sekä suurelle yleisölle että työeläkealalla toimiville asiantuntijoille. Sen avulla on helppo hahmottaa kokonaiskuva suomalaisesta eläketurvasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Julkaisusta on helppo tarkistaa eläketurvaan liittyvät faktat. Keskeiset luvut löytyvät esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Julkaisu on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä digiversiona ja paperijulkaisuna.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging