Ajankohtaislistaus
10.10.2019

Eläketurvakeskuksen tilastotietokantaa on laajennettu desiilitiedoilla eläkkeen suuruudesta sekä maakunnittaisilla eläkemenoilla.

Uudessa taulukossa on ilmoitettu oma- ja kokonaiseläkkeen desiilien ylärajat. Desiilitiedot on eritelty työ– ja kansaneläkkeisiin sekä eläkelajin, sukupuolen ja maakunnan mukaan. Tiedot ovat vuodesta 2002 alkaen. Lisäksi tietokannasta löytyvät nyt eläkemenot aikasarjana maakunnittain. Menot on eritelty eläkelajeittain sekä työ- ja kansaneläkkeisiin.

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging