Ajankohtaislistaus
9.4.2019
Rakennustyömaa ja nosturit

Työeläkevakuuttamiseen liittyviä puutteita on kaikilla toimialoilla. Kuitenkin rakennusalalle niitä näyttäisi kertyvän muita aloja enemmän. Nämä seikat käyvät ilmi harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) tekemästä asiakasluokittelusta.

HTSY:n tekemän asiakasluokittelun perusteella ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas on vakiintunut yli kymmenen vuotta toiminut rakennusalan yritys, joka toimii Uudellamaalla. Työeläkevakuuttamisen valvonnassa löydetyistä puutteista 23 prosenttia kohdistui rakennusalan yrityksiin.

Rakennusurakat pilkotaan usein pienempiin kokonaisuuksiin ja toteutus tehdään alihankintana ketjuttamalla näitä urakkakokonaisuuksia. Alalle tyypillistä on ulkomaisen työvoiman käyttö. Näistä syistä johtuen rakennusala on tyypillinen harmaan talouden riskiala.

Valvonnan kohdistamisen kannalta huomionarvoista on, että kuitenkin kaikilta toimialoilta löytyy työeläkevakuuttamisen puutteellisesti hoitavia yrityksiä. Kyse voi olla tahattomista vakuuttamisen virhetilanteista, mutta joissain tilanteissa taustalta voi löytyä myös harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

Ongelmat kasautuvat

Työnantajilla, joilta löytyy eläkevakuuttamisen puutteita, on usein myös verotukseen liittyviä maksupuutteita. Verovelkaisten osuus on aikaisempina vuosina vaihdellut 32 – 55 % välillä ja vuonna 2018 valvotuista verovelkaisia oli 41 %. ETK:n valvomilla työnantajilla oli myös avoimia ulosottoasioita (17 %).

Asiakasluokittelu koskee työnantajia, joiden valvonnan yhteydessä ETK on havainnut työeläkevakuuttamisen puutteita. HTSY tekee tilastollisia asiakasluokitteluja viranomaisten harmaan talouden torjunnan suunnittelun ja kohdentamisen tueksi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging