Ajankohtaislistaus
2.9.2021
Kuva: Kalle Kamerankäyttäjä

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain pro gradu -tutkielmalle tunnustuspalkinnon. Tänä vuonna palkinto myönnetään työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä tarkastelevalle gradulle Oulun yliopistosta. Palkinnon saa Jonathan Strömberg, joka vertailee gradussaan Suomen, Alankomaiden ja Tanskan eläkejärjestelmiä.

Illanvietosta se alkoi, Suomen eläkejärjestelmän taipuminen graduksi

— Tuli kavereiden kanssa perjantai-iltana puhetta, onko Suomen eläkejärjestelmä hyvä vai huono. Asia oli sitten selvitettävä Oulun yliopistolla opinnäytteessä, Jonathan Strömberg kertoo.

Strömberg päätyi vertaamaan Suomea eläketurvan ykkösmaihin, Tanskaan ja Alankomaihin. Samalla hän etsi vastauksia niihin taloudellisen kestävyyden kysymyksiin, joita eläkealalla perinteisesti tutkitaan ja lasketaan.

Gradua kirjoittaessaan Strömberg pohti myös kysymystä, mitä jos jokaisen tulisi itse säästää oma eläkkeensä. Olisiko maksuperusteinen järjestelmä parempi kuin nykyinen etuusperusteinen järjestelmä?

— Uskon, että meidän tulee pitää toisistamme huolta. Vierastan yhteiskuntaa, jossa pärjäävät vain ne, joilla on varaa maksaa. Mutta korjattavaakin meillä on.

Eläkemaksun korottaminen väistämätöntä

Jonathan Strömberg arvioi, että vaikka Suomen eläkejärjestelmä on melko hyvä, järjestelmä tarvitsee pian muutoksia. Paikkailtavaa ja tilkittävää löytyy.

— Työllisyysaste on ilman muuta saatava paremmalle tolalle, erityisesti ikääntyneillä työntekijöillä. Mutta vaikka työllisyys paranisi, eläkemaksuakin on luultavasti korotettava. Maksun korotus lienee väistämätöntä jo väestökehityksen vuoksi.

Aikaisemmin Ilmarisella työskennellyt Strömberg pitää tärkeänä myös vakavaraisuussäädösten uudistamista. Hän arvioi, että nykyinen sääntely johtaa hankaliin sijoituspäätöksiin.

— Kun rahoitusmarkkinoilla ilmenee ongelmia, yksityisen sektorin eläkevakuuttajia ei pitäisi automaattisesti pakottaa myymään omistuksiaan.

Esimerkkiä Strömberg ottaisi Alankomaista, jossa eläkesijoittajille on suurempi vapaus ottaa sijoitusriskiä. Alankomaissa on myös matalammat kulurakenteet. Pienemmillä kuluilla voidaan jonkin verran hillitä eläkemaksun korotuspainetta.

Jukka Rantala arvioi opinnäytteet

Tänä vuonna opinnäytetyöt arvioi ETK:sta vuonna 2019 eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja, FT, Jukka Rantala.

Rantalan mukaan Strömbergin pro gradu käsittelee eläkejärjestelmän kannalta olennaista asiakokonaisuutta, ja gradussa ovat esillä tärkeimmät eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät. On myös onnistunut valinta, että Suomen vertailumaiksi on otettu Alankomaat ja Tanska, joiden eläkejärjestelmät sijoittuvat useimmissa kansainvälisissä vertailuissa aivan kärkeen. Rantala toteaa, että Strömberg on tutustunut aiheeseen laajasti.

ETK:n pro gradu -palkinto voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden aikana suomalaisessa yliopistossa hyväksytylle opinnäytteelle. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Oppi- tai tieteenalaa ei ole rajattu. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Jonathan Strömbergin pro gradu -tutkielma Discussion on improvements to the financial sustainability of the Finnish earnings-related pension system Oulun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Jultikassa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging