Ajankohtaislistaus
30.10.2019
63 vuotta 3 kuukautta.

Vuonna 1955 syntyneistä moni jatkoi työssä kolme kuukautta pitempään. Porrastettu vanhuuseläkeiän nosto lykkäsi eläkkeelle siirtymistä, mutta ei ole toistaiseksi lisännyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen uudesta tilastosta.


Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa korotettiin vanhuuseläkkeen alaikärajaa, joka on jatkossa riippuvainen syntymävuodesta. Vuonna 1955 syntyneillä ikäraja nousi 63 vuoteen 3 kuukauteen. Ensimmäiset uuden ikärajan saavuttaneet jäivät viime vuonna vanhuuseläkkeelle.

Vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä putosi noin 8 000 henkilöllä edellisvuodesta. Se on pääosin seurausta vanhuuseläkkeen ikärajan noususta. Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi lähes 70 000 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli vajaat 50 000. Työeläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä laski 6 000 henkilöllä edellisvuodesta.

Vuonna 1955 syntyneistä vakuutetuista jäi vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle 35 prosenttia. Edellisvuonna vastaava luku 1954 syntyneillä oli 47 prosenttia. Muutos on merkittävä.

Samalla kun vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski, eläkkeelle siirtyminen myös myöhentyi. Kun lisäksi työssä olleiden osuus vakuutetuista on pysynyt likimain ennallaan uuteen eläkeikään saakka, työnteko 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen näyttää lisääntyneen.

– Vuonna 1955 syntyneet ovat jatkaneet työssä edellistä ikäluokkaa pitempään. He ovat siis jatkaneet työuraansa ainakin uudelle ikärajalle. Se on yksi eläkeuudistuksen keskeisistä tavoitteista, toteaa kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Ei merkittävää vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeisiin

Ikärajamuutos ei nostanut merkittävästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää eläkeiän tuntumassa. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yli tuhat henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Heistä vain reilut sata oli täyttänyt 63 vuotta.

– Ainakaan toistaiseksi eläkeiän nosto ei ole lisännyt merkittävästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä lähellä vanhuuseläkeikää. Runsaan sadan henkilön määrää ei voi pitää suurena, jos sitä vertaa vanhuuseläkkeelle siirtymistä lykänneiden määrään, joita on tuhansia, arvioi Kannisto.

Kaikki vuonna 1955 syntyneet eivät täyttäneet vanhuuseläkkeen alaikärajaa vielä vuoden 2018 aikana. Siksi heti uuden ikärajan täyttämisen jälkeen eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä selviää vasta myöhemmin. Samoin 63-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä tulee vielä nousemaan tässä ikäluokassa.

– Vuonna 1954 syntyneistä vanhuuseläkkeen otti heti 63 vuoden ikärajan täytettyään yli 21 000. Vuonna 1955 syntyneiden ikäluokassa vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä tullee nousemaan samalle tasolle uuden ikärajan täyttyessä, arvioi Kannisto.

Julkaisu:
Muuttuva vanhuuseläkeikä: Ikärajamuutosten seurantatilasto 2018

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging