Ulkomailla etätyötä tekevä ei kuulu automaattisesti Suomen sosiaaliturvaan. Näin on myös lyhyillä, muutamien päivien ja viikkojen pituisilla, etätyöjaksoilla.

EU-maissa työskentelevälle etätyöntekijälle voidaan kuitenkin hakea A1-todistus Eläketurvakeskuksesta (ETK). Tällöin etätyötä tekevä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja työnantaja maksaa työntekijän sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Jos etätyöntekijä on yrittäjä, hän maksaa omat sosiaalivakuutusmaksunsa Suomeen.

Jos todistusta ei haeta tai voida myöntää, kuuluu työntekijä työntekomaan sosiaaliturvaan ja työnantajamaksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut työntekomaahan. Yrittäjä hoitaa sosiaalivakuuttamisen ja maksut työntekomaahan.

Etätyötä tekevällä on samat ehdot kuin lähetetyllä työntekijällä, ja ne tulee täyttää A1-todistuksen saamiseksi:

  • Etätyön ulkomailla tulee olla tilapäistä (enintään 2 vuotta).
  • Työ ulkomailla tulee tehdä suomalaisen työnantajan lukuun.
  • Työntekijä kuuluu lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan.
  • Myös yrittäjä ja apurahansaaja voivat kuulua ulkomaan etätyöskentelyn aikana Suomen sosiaaliturvaan.
  • Kaksi tai useamman kerran vuodessa etätöitä ulkomailla tekevä vakuutetaan yleensä siinä maassa jossa hän asuu.

A1-todistus voidaan myöntää vain  etätöihin, joka tehdään EU-maissa???

A1-todistus pitää esittää aina tarvittaessa. A1-todistus on työntekijän saama osoitus ratkaisusta, että hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskennellessään eikä työskentelymaa voi siten vaatia vakuutusmaksuja siellä maksettavaksi.

A1-todistuksen esittämisen tarve riippuu paljon maasta, työntekopaikasta ja millaisesta työstä on kyse. Kysyjä voi olla joku tarkastusviranomainen tai esimerkiksi työnantaja, jonka työmaalle ollaan menossa. Jos työntekijälle sattuu joku onnettomuus tai hän sairastuu, todistusta voidaan kysyä hoitoa haettaessa tai kun selvitetään, mihin maahan vakuutusmaksuja tulee maksaa tai mistä maasta työntekijän kuuluu saada etuudet.

ETK:n myöntämän A1-todistuksen perusteella työntekijä saa myös esimerkiksi eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Työntekijä, keskustele työnantajasi kanssa etätyöstä ennalta. Työnantaja voi päättää voiko työntekijä lähteä ulkomailla etätöihin vai ei.

EU-sopimus etätyöstä

Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen. Etätyösopimuksen mukaan etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa.

Näin haet A1-todistusta etätöihin

Hae A1-todistusta heti, kun tiedät tulevasta etätyöstä. Tarvittaessa A1-todistuksen voi hakea ja saada myös jälkikäteen, jos se on jäänyt lyhyelle etätyöjaksolle hakematta.

Työntekijälle A1-todistuksen hakee työnantaja. Yrittäjä ja apurahansaaja hakee todistusta itse.

Hae A1-todistusta >

Jos etätyöjaksoja on useita vuoden aikana, voit hakea ns. usean maan A1-todistusta. Se voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sama todistus kattaa kaikki sinä aikana EU-maissa tehdyt työt. Eli et tarvitse erillistä todistusta jokaista ulkomaantyöskentelyäsi varten.

Hakemukselle ilmoitetaan ne maat, joissa on sovittua tai suunniteltua työskentelyä vuoden aikana. Jos kuitenkin työskentelymaita tulee myöhemmin lisää, ei niitä varten tarvitse hakea uutta A1-todistusta. Sama todistus kattaa kaikki sen voimassaoloaikana EU-maissa tehdyt työskentelyjaksot.

Usein kysyttyä ulkomaan etätöistä

Kysymys: Työnantajani keskeytti työkomennukseni Portugaliin koronasta johtuen ja palasin Suomeen huhtikuun alussa. Vietän kesälomani Suomessa ja sen jälkeen palaan mahdollisesti Portugaliin. Pitääkö tehdä jotain?

Vastaus: Ilmoita Eläketurvakeskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta, että olet palannut Suomeen. A1-todistuksesi päätetään paluuseesi. Työnantajasi tulee hakea uusi A1-todistus, jos lähdet takaisin Portugaliin komennukselle.

Kysymys: Olen Norjassa töissä mutta asun Suomessa. Nyt en pääse työpaikalleni ja olen tehnyt töitä kotona. Onko tällä vaikutusta johonkin vai voinko jatkaa näin kunnes pääsen palaamaan työpaikalle?

Vastaus: Voit jatkaa töitä kotona eikä sinun tarvitse olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen. Sinun pitäisi kuulua edelleen Norjan sosiaaliturvaan. Jos sinulle tulee ongelmia sosiaaliturvasi kanssa, ole yhteydessä ensisijaisesti Norjan viranomaisiin.

Kysymys: Minun piti lähteä Hollantiin töihin, mutta komennukseni peruuntui. Mitä pitää tehdä? A1-todistus ehdittiin hakea komennusta varten.

Vastaus: Ilmoita Eläketurvakeskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta, että komennus peruuntui. A1-todistus peruutetaan. Hae uutta todistusta, jos lähdet komennukselle myöhemmin.

Kysymys: Olen Puolassa töissä ja A1-todistukseni voimassaoloaika umpeutui viime kuussa. En pääse vielä palaamaan Suomeen, vaan jäin tänne etätöihin kunnes Suomeen paluu on mahdollista. Pitääkö työnantajani maksaa sosiaaliturvamaksut nyt Puolaan?

Vastaus: Ei. Jos olet palaamassa Suomeen kuukauden sisällä todistuksen päättymisestä, riittää, että ilmoitat Kelalle Suomeen paluustasi. Jos jäät Puolaan pidemmäksi ajaksi töihin, työnantajasi tulee hakea uutta todistusta Eläketurvakeskukselta.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging