Eläketurvakeskuksen asiontipalvelussa voit:

  • Hakea A1-todistusta
  • Seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä ja ladata hakemuksen vireilläolotodistuksen.
  • Nähdä ja ladata, esim. mobiililaitteeseesi, myönnetyn todistuksen ja saatekirjeen.
  • Katsoa käsittelyssä olevat, voimassaolevat, päättyneet ja luonnoksena olevat hakemukset. Tiedot näkyvät kolmelta vuodelta. Näistä voit halutessasi printata myös erillisen Excel-taulukon.

Vain myönnetyt todistukset ovat ladattavissa asiointipalvelusta. Hylkäävät päätökset lähetetään asianosaisille postitse. Asiointipalvelussa näkyy tieto, onko todistus myönnetty vai hylätty.

Verkkoasioinnin etuja

  • A1-todistuksen hakeminen asiointipalvelussa nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
  • Sähköinen asiointipalvelu ohjaa hakemuslomakkeen täytössä.

Näin kirjaudut sähköiseen asiointipalveluun

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa (esim. verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin).

Asiointipalveluun ei voi toistaiseksi kirjautua ulkomaalaisilla tunnistustavoilla: yleiseurooppalaiset tunnistustavat tai Finnish Authenticator -sovelluksella.

Asiointipalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella.

Yrityksen puolesta asiointi edellyttää valtuutusta

Työnantajan tulee ensisijaisesti hakea työntekijälleen A1-todistusta. Työntekijä voi hakea todistusta itse vain, jos hänellä on useita työnantajia ulkomailla työskentelyn aikana.

Yrityksen puolesta asiointi edellyttää valtuutuksen tekemistä. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelun Valtuudet-osiossa.

  1. Valitse Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen.
  2. Käytössämme on tarkenne nimeltään aliorganisaatiotunniste, jolla voi rajata toimivaltuuksia organisaation sisällä. Asiasta tarkemmin neuvoo Suomi.fi-palvelu.
  3. Jos yrityksesi on valtuutettu hoitamaan eri yritysten puolesta ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä asioita, yrityksesi pääkäyttäjä pystyy nimeämään yrityksesi sisällä eri työntekijät hoitamaan eri yritysten asioita. Käytännössä pääkäyttäjä voi valita asiakastunnuksen (y-tunnus) ja kohdentaa sen avulla nimetylle työntekijälle valtuutuksen hoitaa asiakasyrityksen asiaa. ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa, jos tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuutuksen kautta.

Työnantajat, jotka eivät ole pystyneet aikaisemmin käyttämään ETK:n sähköistä asiointipalvelua, voivat hankkia Suomi.fi valtuutusoikeuden ns. virkailijavaltuuttamispalvelussa. Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työnantaja voi hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuuksia, jotka ovat tyyppiä valtuutusoikeus.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutusoikeuden saaminen edellyttää valtuushakemuksen tekemistä. Asiasta neuvoo tarkemmin Digi- ja väestötietovirasto.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging