Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia.

Suomalainen työnantaja on

 • velvollinen järjestämään täällä työssä oleville ulkomaisille työntekijöilleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutuksen aivan samoin kuin suomalaisille työntekijöilleen.

Ulkomainen työnantaja on

 • velvollinen järjestämään täällä työssä oleville työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan.
 • velvollinen vakuuttamaan Suomesta käsin etätyötä tekevä työntekijänsä.

Suomen työeläke maksetaan myös ulkomaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa.

Poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta

Ulkomailta Suomeen lähetettyä ja Suomessa työskentelevää työntekijää ei työeläkevakuuteta Suomessa, jos

 • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus
 • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Ulkomainen työnantaja ei työeläkevakuuta Suomessa Suomeen lähetettyä työntekijäänsä, jos

 • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus
 • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen nojalla ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä
 • kyseessä on sopimuksettomasta maasta Suomeen enintään 2 vuodeksi lähetetty työntekijä
 • ulkomainen työnantaja on saanut vapautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta Suomessa.

EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä, Yhdysvalloista, Intiasta, Israelista, Chilestä, Kanadasta, Quebecistä, Kiinasta tai Etelä-Koreasta Suomeen lähetetty työntekijä voi kuulua lähtömaan sosiaaliturvaan, jolloin vakuutusmaksut maksetaan vain sinne.

Lähetetyt työntekijät ovat aina työsuhteessa lähtömaan työnantajaan, eikä lähetetyllä työntekijällä voi olla suomalaisia työnantajia.

Lähtövaltion sosiaaliturvaan kuulumisesta on hankittava todistus (EU:n alueella A1).

Sosiaaliturvaa koskevissa säännöissä on myös omat säännöt useassa maassa työskenteleville henkilöille. Myös heillä on A1-todistus. Arkikielessä heistäkin puhutaan lähetettyinä työntekijöinä A1-todistuksen vuoksi, vaikka useassa maassa työskentelevien vakuuttamissäännöt poikkeaa lähetettyjen työntekijöiden säännöistä.

Lue lisää:

Jos ulkomainen työnantaja lähettää työntekijän Suomeen lyhytaikaiselle ja enintään kaksi vuotta jatkuvalle työkomennuksella, työntekijää ei vakuuteta TyEL:n mukaan.

Ehtona on

 • ettei työntekijä kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin työkomennuksen alkaessa ja
 • ettei häneen sovelleta EU:n sosiaaliturvasäännösten tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten perusteella Suomen lainsäädäntöä.

Sopimuksettomasta maasta lähetettyä työntekijää ei työeläkevakuuteta Suomessa, jos komennus kestää enintään kaksi vuotta.

Jos työkomennus Suomeen on pitempi kuin kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan TyEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta. Tämä vapautusmahdollisuus ei koske sellaista lähetettyä työntekijää, jonka vakuuttamisesta määrätään EU:n sosiaaliturvasäännöksissä tai sosiaaliturvasopimuksessa.

Vapautus myönnetään enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja on järjestänyt työntekijänsä eläketurvan muulla tavoin.

Vapautusta haetaan Eläketurvakeskukselta lomakkeella:

A1-todistuksen käyttötarkoituksia muussa viranomaistoiminnassa

A1-todistusta hyödynnetään sosiaaliturvan osoituksen lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin. Tilaajavastuulaki edellyttää, että Suomeen lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva on selvitettävä. Tilaajavastuulakia valvova työsuojeluviranomainen (AVI) ohjeistaa, että selvitysvelvollisuuden voi täyttää A1-todistuksella. Tarkemmat tiedot siitä, millainen todistus on tähän tarkoitukseen riittävä, antaa työsuojeluviranomainen.

A1-todistuksen esittämistä saatetaan vaatia monilla rakennustyömailla ennen kuin työmaalle pääsee sisään. Tämä vaatimus voi perustua edellä mainittuun tilaajavastuulain noudattamisen valvontaan tai työmaatoimijoiden käytäntöihin.
Jos tästä asiasta tulee kysyttävää, on syytä kääntyä todistusta vaativan tahon puoleen.

Ulkomailta lähetetyn työntekijän tulisi hankkia henkilötunnus

Suomessa toimivien työnantajien tulisi huolehtia siitä, että Suomeen lähetetty työntekijä hankkii maahan tultuaan mahdollisimman pian itselleen henkilötunnuksen.

Henkilötunnuksen avulla asioiminen Suomessa helpottuu. Vaikka ulkomainen työntekijä ei asiointia varten itse tarvitsisikaan suomalaista henkilötunnusta, sillä on merkitystä hänen sosiaaliturvansa kannalta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging