Tällä sivulla saat vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tilanteissa, joissa saat jo eläkettä EU-/ETA-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta.

Useiden maiden eläkelaitokset lähettävät eläkkeensaajilleen vuosittain täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jolla tarkistetaan henkilötietojen oikeellisuus ja että eläkettä ei vahingossa makseta jo edesmenneelle eläkkeensaajalle eläkkeensaajan kuoleman jälkeen. Lomakkeesta käytetään myös nimitystä elossaolotodistus. Lomake tulee täyttää ja palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti ulkomaille, sillä sen palauttamatta jättäminen johtaa yleensä eläkkeen maksun katkeamiseen.

Usein lomakkeeseen vaaditaan viranomaisen tai vastaavan vahvistus (allekirjoitus ja leima) siitä, että henkilö on edelleen elossa.

Joidenkin maiden eläkelaitokset eivät erikseen muistuta todistuksen palauttamisesta, vaan odottavat sen oma-aloitteista toimittamista eläkkeensaajalta. Joillakin mailla on käytössä myös sähköisiä vaihtoehtoja henkilötietojen vahvistamiseen.

Esimerkiksi Viron eläkkeen maksu katkaistaan 1.4. alkaen, jos elossaolotodistusta ei palauteta 1.3. mennessä.

Jos eläkkeen maksu katkeaa, syynä voi olla myös se, että eläke on ollut määräaikainen. Jos olet saanut työkyvyttömyyseläkettä, voi eläkkeen maksu katketa, kun täytät kyseisen maan vanhuuseläkeiän etkä ole vielä hakenut vanhuuseläkettä tai saanut siitä päätöstä.

Aiheesta muualla:

Uusi osoitetietosi ei välity Suomesta ulkomaille automaattisesti. Eläkkeensaajana sinun tulee itse ilmoittaa kaikista olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista mahdollisimman pian suoraan ulkomaan eläkettä maksavalle taholle, sillä tiedot eivät pääsääntöisesti välity automaattisesti Suomesta ulkomaille. Olennaisia muutoksia olosuhteissa ovat esimerkiksi osoitteen-, siviilisäädyn tai tilinumeron muutos sekä tieto uuden työsuhteen alkamisesta tai yrittäjätoiminnan aloittamisesta.

Ole yhteydessä suoraan eläkkeesi maksvaan eläkelaitokseen ulkomailla.

Eläketurvakeskus ei ylläpidä rekisteriä ulkomaisten eläkelaitosten maksamien eläkkeiden määristä.

Jos eläkkeensaaja menehtyy, kannattaa omaisten välittää tieto siitä mahdollisimman nopeasti ulkomaista eläkettä maksavalle taholle. Nopealla ilmoituksella voidaan välttyä eläkkeen liikamaksulta. Eläkelaitos perii maksetun liikamaksun takaisin jälkikäteen. Jos omaisilla ei ole varmuutta siitä, mistä eläkelaitoksesta tai maasta eläkkeensaaja sai ulkomailta eläkettä, he voivat olla yhteydessä Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun.

Eläketurvakeskus saa viranomaisena tiedon eläkkeensaajan kuolemasta hieman viiveellä sen jälkeen, kun tieto on päivittynyt väestötietojärjestelmään. Saatuaan vahvistetun tiedon eläkkeensaajan kuolemasta Eläketurvakeskus välittää tiedon niihin ulkomaisiin eläkelaitoksiin, joista eläkkeensaajalla on Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan lakisääteinen eläke maksussa.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

  • Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun yhteystiedot

Aiheesta muualla:

  • Lisätietoa eri maiden eläkkeistä (Työeläke.fi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging