AjankohtaAiheHuom.
17.1.2019Työeläkkeensaajat joulukuu 2018Suomen virallinen tilasto
28.1.2019Työeläkehakemusten käsittelyajat 2018
28.1.2019Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2018
8.2.2019Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018
8.2.2019Työeläkkeelle siirtyneet 2018, ennakkotiedotSuomen virallinen tilasto
20.2.2019Työeläkkeensaajat tammikuu 2019Suomen virallinen tilasto
28.2.2019Yritysten työeläkemaksut 2017
8.3.2019Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2017–2018
20.3.2019Työeläkkeensaajat helmikuu 2019Suomen virallinen tilasto
28.3.2019Keskimääräinen kokonaiseläke 2018Suomen virallinen tilasto
28.3.2019Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018, aluetiedotSuomen virallinen tilasto
28.3.2019Kokonaiseläkemenot 2018, ennakkotiedotSuomen virallinen tilasto
4.4.2019Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2018 siirtyneetSuomen virallinen tilasto
11.4.2019Työeläkekuntoutus 2018, ennakkotiedot
17.4.2019Työeläkkeensaajat maaliskuu 2019Suomen virallinen tilasto
17.4.2019Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018, julkaisu
9.5.2019YEL työtulot 2018
20.5.2019Työeläkkeensaajat huhtikuu 2019Suomen virallinen tilasto
22.5.2019Taskutilasto 2019
22.5.2019Fickstatistik 2019
22.5.2019Pocket statistics 2019
3.6.2019Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2018
3.6.2019Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2018
11.6.2019Työeläkekuntoutus 2018
17.6.2019Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistäUUTUUS!
19.6.2019Työeläkkeensaajat toukokuu 2019Suomen virallinen tilasto
27.6.2019Suomen työeläkkeensaajat 2018Suomen virallinen tilasto
28.6.2019Katsaus eläketurvaan vuonna 2018
17.7.2019Työeläkkeensaajat kesäkuu 2019Suomen virallinen tilasto
20.8.2019Työeläkkeensaajat heinäkuu 201Suomen virallinen tilasto
3.9.2019Arbetspensionsrehabilitering 2018
12.9.2019 Työeläkeindikaattorit 2019
18.9.2019Työeläkkeensaajat elokuu 2019Suomen virallinen tilasto
30.9.2019Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2018
10.10.2019Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018Suomen virallinen tilasto
17.10.2019Työeläkkeensaajat syyskuu 2019Suomen virallinen tilasto
23.10.2019Kokonaiseläkemenot 2018Suomen virallinen tilasto
25.10.2019Statistik över pensionstagarna i Finland 2018Suomen virallinen tilasto
29.10.2019Työeläkekuntoutus 2019, puolivuotistilasto
30.10.2019Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilastoUUTUUS!
31.10.2019Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2018
31.10.2019TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2018
31.10.2019Pension indicators 2019SIIRTYNYT!
13.11.2019Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2018Suomen virallinen tilasto
19.11.2019Työeläkkeensaajat lokakuu 2019Suomen virallinen tilasto
4.12.2019Suomen työeläkevakuutetut 2018Suomen virallinen tilastoSIIRTYNYT!
18.12.2019Työeläkkeensaajat marraskuu 2019Suomen virallinen tilasto
20.12.2019Eläkkeellä ja työssä 2018: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta
20.12.2019Työeläkkeiden rahoitus 2018

Suomen virallinen tilasto = Suomen virallinen tilasto

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging