Otsikkotasot pitää vielä käydä läpi sisällöntuotannon kannalta.
(Tämä on tavallinen etk.fi-tekstikappale.)

Vuosina 2003-2021 vanhuuseläkkeelle siirtyneet

Työeläkekuntoutujat vuosina 2010-2021

Kokonaiseläkemenot vuosina 2000 – 2021

Työkyvyttömyyseläkemenot sairauspääryhmittäin, milj. euroa (KK)

Suomen työeläkevakuutetut (KK)

Kokeilu: tekstikpl kuvien välissä näyttää tällä hetkellä tältä. Ilman otsikoita tämä voisi olla alahuomautus.

Tämä hakee dataa väärin – oikeita lukuja väärässä järjestyksessä (ongelma ratkaistu) (KK)

Tässä data oikein – akselin arvot väärin (ongelma ratkaistu) (KK)

Kuntoutus: kolmas testi: oikein (KK)

Palkansaajien työeläkevakuutetut keskiansiot, €/kk

Palkansaajien työeläkevakuutetut mediaaniansiot, €/kk

Palkansaajien ansiotiedot on jaettava kahteen tauluun näin kuin yllä. Tämä on samalla alahuomautustekstin testausta.

Onko rajaus 10 taulua/graafia per sivu?

Mikan testi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging